Životní prostředí a udržitelnost

Pro nás, jako rodinný podnik, je velmi důležité šetrné využívání zdrojů. Proto zaujímá životní prostředí, zdraví a udržitelnost v našich firemních cílech obzvlášť důležitou roli.

Energie

V posledních letech byla pozornost zaměřena především na úspory energií. Úspěšně jsme zavedli opatření přispívající k výraznému snížení spotřeby energií v našich provozech.

  • Naši novou pobočku v Ochsenhausenu vytápíme především za použití rekuperace.
  • Ročně naše fotovoltaická elektrárna vyprodukuje cca. 600 000kWh čisté elektrické energie.
  • Máme aktivní systém řízení spotřeby energie.
  • Provádíme energetické audity dle DIN 16247-1, abychom neustále zlepšovali naši energetickou bilanci.
  • V našich kancelářích jsme přešli na osvětlení řízené senzory, které je energeticky úsporné a odpovídá potřebám.

Předcházení vzniku odpadů a recyklace

Díky procesu optimalizace výtěžnosti materiálu předcházíme vzniku odpadu již ve fázi výroby. Přesto se nelze vyhnout výrobnímu odpadu, který však, pokud je to možné, důsledně recyklujeme a zpracováváme na nové výrobky.

• Naše produkty z netkané textilie jsou zcela recyklovatelné a až z 60 % se skládají z již recyklovaných vláken, převážně z PET – lahví.