Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím představuje právní důvod pro shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).
Osobní údaje o Kupujícím jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro účel plnění ze smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím.
Informace o ochraně osobních údajů lze nalézt na webových stránkách Prodávajícího:
Více informací viz Obchodní podmínky.