Právo odstoupit

Odstoupení od Kupní smlouvy spotřebitelem

Kupující naplňující definici spotřebitele dle §419 Občanského zákoníku (dále jen “Spotřebitel”) má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření Kupní smlouvy.
Prodávající umožňuje Spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění vzorového formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží Spotřebitel vrátí úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky přijaté na základě Kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu či o dodávce zboží,které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
Více informací viz Obchodní podmínky.